O společnosti SkyCam

Historie:

Létáním s modely vrtulníků se zabýváme přibližně 8 let a máme tedy bohaté zkušenosti s technikou a ovládáním modelu. V součstné době vlastníme několik typů různých velikostí a to jak s pohonem elektri ckým, tak spalovacím.

 

N A Š E   F I R M A   S E   T A K É   D Á L E   Z A B Ý V Á :